1. Lerik şəhər 1 saylı texniki fənlər  təmayüllü liseyi  

2. Lerik şəhər 2 saylı tam orta məktəbi Ünvan: V.Ibrahimov küçəsi

3. Lerik şəhər 3 saylı tam orta məktəbi Ünvan: N.Nərimanov küçəsi

4. Cəngəmiran kənd tam orta məktəbi


5. Qosmalian kənd tam orta məktəbi


6. Orand kənd tam orta məktəbi


7. Nuravud kənd tam orta məktəbi


8. Mastail kənd tam orta məktəbi


9. Şingədulan kənd tam orta məktəbi


10. Çayrud kənd tam orta məktəbi


11. Veri kənd tam orta məktəbi


12. Monidigah kənd tam orta məktəbi


13. Lüləkəran kənd tam orta məktəbi


14. Pirasora kənd tam orta məktəbi


15. Piran kənd tam orta məktəbi


16. Siyov kənd tam orta məktəbi


17. Hamarmeşə kənd tam orta məktəbi


18. Vizəzəmin kənd tam orta məktəbi


19. Züvüç kənd tam orta məktəbi


20. Nücü kənd tam orta məktəbi


21. Lərmərud kənd tam orta məktəbi


22. Hamarat kənd tam orta məktəbi


23. Kəlvəz kənd tam orta məktəbi


24. Vistən kənd tam orta məktəbi


25. Tikəband kənd tam orta məktəbi


26. Boykəndil kənd tam orta məktəbi


27. Gürdəsər kənd tam orta məktəbi


28. Rvarud kənd tam orta məktəbi


29. Bülüdül kənd tam orta məktəbi


30. Anbu kənd tam orta məktəbi


31. Murya kənd tam orta məktəbi


32. Günəşli kənd tam orta məktəbi


33. Soru kənd tam orta məktəbi


34. Biləvər kənd tam orta məktəbi


35. Xanagah kənd tam orta məktəbi


36. Conu kənd ümumi orta məktəbi


37. Zərikuməco kənd ümumi orta məktəbi


38. Bırkandul kənd ümumi orta məktəbi


39. Anburdərə kənd ümumi orta məktəbi


40. Noda kənd ümumi orta məktəbi


41. Şonayçola kənd ümumi orta məktəbi


42. Kaqoy kənd ümumi orta məktəbi


43. Anzolu kənd ümumi orta məktəbi


44. Bibiyanı kənd ümumi orta məktəbi


45. Sors kənd ümumi orta məktəbi


46. Vov kənd ümumi orta məktəbi


47. Büzeyir kənd ümumi orta məktəbi


48. Veri-Əliabadi kənd ümumi orta məktəbi


49. Mistan kənd ümumi orta məktəbi


50. Livədirqə kənd ümumi orta məktəbi


51. Barzavu kənd ümumi orta məktəbi


52. Qılqılov kənd ümumi orta məktəbi


53. Laman kənd ümumi orta məktəbi


54. Dəstər kənd ümumi orta məktəbi


55. Qələbin kənd ümumi orta məktəbi


56. Küsəkəran kənd ümumi orta məktəbi


57. Molalan kənd ümumi orta məktəbi


58. Nüvədi kənd ümumi orta məktəbi


59. Andurma kənd ümumi orta məktəbi


60. Kələxan kənd ümumi orta məktəbi


61. Ləkər kənd ümumi orta məktəbi


62. Əvilə kənd ümumi orta məktəbi


63. Aran kənd ümumi orta məktəbi


64. Zenonu kənd ümumi orta məktəbi


65. Almu kənd ümumi orta məktəbi


66. Vılıq kənd ümumi orta məktəbi


67. Vamazğon kənd ümumi orta məktəbi


68. Yuxarı-Veri kənd ümumi orta məktəbi


69. Aşağı-Çayrud kənd ümumi orta məktəbi


70. Durğan kənd ümumi orta məktəbi


71. Sivəkəran kənd ümumi orta məktəbi


72. Lapatin-Qışlaq kənd ümumi orta məktəbi


73. Davradibi kənd ümumi orta məktəbi


74. Sorsçay kənd ibtidai məktəbi


75. Bilnə kənd ibtidai məktəbi


76. Kıncıvo kənd ibtidai məktəbi


77. Əliabad kənd ibtidai məktəbi


78. Loda kənd ibtidai məktəbi


79. Axunəheran kənd ibtidai məktəbi


80. Çeşman kənd ibtidai məktəbi


81. Peştətük kənd ibtidai məktəbi


82. Arta kənd ibtidai məktəbi


83. Dico kənd ibtidai məktəbi


84. Hıramo kənd ibtidai məktəbi


85. Hücü kənd ibtidai məktəbi


86. Osyodərə kənd ibtidai məktəbi