Azərbaycanda sovet  hakimiyyəti qurulduqdan sonra  Lerik Xalq Maarif Şöbəsi yaradılmışdır.

1938 - ci ildə Lerik rayon  statusu aldıqdan sonra rayonun təhsil müəssisələrini özündə birləşdirən Lerik Rayon Xalq Maarif Şöbəsi yaradılmışdır.1993-il tarixdən Lerik Rayon Təhsil Şöbəsi adlanmağa başlamışdır.Hazırda Lerik Rayon  Təhsil Şöbəsinin tabeliyində 107 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 37 tam orta, 48 ümumi orta, 22 ibtidai məktəb, 4 məktəbdənkənar tərbiyyə müəssisəsi (Rayon Uşaq Gənclər İdman məktəbi, Rayon Uşaq Yaradıcılıq mərkəzi, Rayon Teniki Yaradıcılıq Mərkəzi və Rayon Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik  mərkəzi) fəaliyyət göstərir.