Məktəbəhazırlıq 

Məktəb

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

Arif  Nuriyev adına Lerik şəhər 1 nömrəli  texniki fənlər təmayüllü  liseyi

A.Əsədullayev küçəsi

2

Lerik şəhər  V.Müslümov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

Valeh İbrahimov küçəsi

3

Anburdərə kənd ümumi orta məktəb

Anbudərə kəndi

4

Andurma kənd ümumi orta məktəb

Andurma kəndi

5

Aran kənd ümumi orta məktəb

Aran kəndi

6

Arta kənd ibtidai məktəb

Arta kəndi

7

Kitabəli Həmidov adına Anbu kənd tam orta  məktəb

Anbu kəndi

8

Aşağı Tikəbənd kənd ibtidai məktəb

Tikəband kəndi

9

Aşağı Çayrud kənd ümumi orta məktəb

Çayrud  kəndi

10

Xalıq Qənbərov adına  Barzavu kənd ümumi orta məktəb

Barzavu kəndi

11

Lerik şəhər M.Bağışov adına 3nömrəli tam orta məktəb

Nərimanov küçəsi

12

Cəbrayıl Ağayev adına Biləvər kənd tam orta məktəb

Biləvər kəndi

13

Biləvər kənd şivlə sinifi

Biləvər kəndi

14

Z.Səfərov adına Blaband kənd tam orta məktəb

Blaband kəndi

15

N.Ağayev adına Bülüdül kənd tam orta məktəb

Bülüdül kəndi

16

Bırkandul kənd ümumi orta məktəb

Bırkandul kəndi

17

Conukənd ümumi orta məktəb

Conu kəndi

18

R.Nurullayev adına Cəngəmiran kənd tam orta məktəb

Cəngəmiran kəndi

19

Əli Hüseynov adına Daster kənd ümumi orta məktəb

Daster kəndi

20

Zəfər Musayev adına Davradibi kənd ümumi orta məktəb

Davradibi kəndi

21

Durğan kənd ümumi orta məktəb

Durğan kəndi

22

Geskon kənd ibtidai məktəb

Geskon kəndi

23

Namaz Muradov adına Günəşli kənd tam orta məktəb

Günəşli kəndi

24

M.Əliyev adına Gürdəsər kənd tam orta məktəb

Gürdəsər kəndi

25

E.Mirişov adına ümumi orta məktəb

Haftoni kəndi

26

Hamarat kənd tam orta məktəb

Hamarat kəndi

27

Hamarmeşə kənd tam orta məktəb

Hamarmeşə kəndi

28

Hiramo kənd ibtidai məktəb

Hıramo kəndi

29

Kıncıvo kənd ibtidai məktəb

Kıncıvo kəndi

30

Küsəkəran kənd B.Məmmədov adına ümumi orta məktəb

Küsəkəran kəndi

31

F.Şahbazov adına Kəlvəz kənd tam orta məktəb

Kəlvəz kəndi

32

Kələxan kənd ümumi orta məktəb

Kələxan kənd

33

Ə.Məmmədov adına Livədirqə kənd ümumi orta məktəb

Livədirqə kəndi

34

Loda kənd ibtidai məktəb

Loda kəndi

35

Nliyev adına Lüləkəran kənd tam orta məktəb

Lüləkəran kəndi

36

Ləkər kənd ümumi orta məktəb

Ləkər kəndi

37

E.Qurbanov adına Lərmərud kənd tam orta məktəb

Lərmərud kəndi

38

Ə.Məmmədov adına Mastayıl kənd tam orta məktəb

Mastayıl kəndi

39

Ə.Vahabov adına Mistan kənd ümumi orta məktə

Mistan kəndi

40

Şahab Quliyev adına Molalan kənd ümumi orta məktəb

Molalan kəndi

41

Eahpələngov adına Murya kənd tam orta məktəb

Murya kənd

42

Habil Nəciyev adına Noda kənd ümumi orta məktəb

Noda kəndi

43

S.Bəşirov adına Nuravud kənd tam orta məktəb

Nuravud kənd

44

Q. Musayev adına Nücü kənd tam orta məktə

Nücü kəndi

45

Czizov adınaNüvədi kənd ümumi orta məktəb

Nüvədi

46

Ə.Rzayev adına Orand kənd tam orta məktəb

Orand kəndi

47

Piran kənd tam orta məktəb

Piran kəndi

48

A.Təhməzov adına Pirasora kənd tam orta məktəb

Pirasora kəndi

49

Qilqilov kənd ümumi orta məktəb

Qılqılov kəndi

50

İ.Nuriyev adına Qosmalyan kənd tam orta məktəb

Qosmalyan kəndi

51

Qələbin kənd ümumi orta məktəb

Qələbin kəndi

52

S.Hacıyev adına Rvarud kənd tam orta məktəb

Rvarud kəndi

53

X.Salayev adına Rəzgöv kənd ümumi orta məktəb

Rəzgöv kəndi

54

Sivəkəran kənd ümumi orta məktəb

Sivəkəran kəndi

55

M.Qafarov adına Siyov kənd tam orta məktəb

Siyov kəndi

56

Sors cay kənd ibtidai məktəb

Sors çay kəndi

57

Sors kənd ümumi orta məktəb

Sors kəndi

58

Soru kənd tam orta məktəb

Soru kəndi

59

N. Hacıyev adına Tikəband kənd tam orta məktəb

Tikəband kəndi

60

Vamazğon kənd ümumi orta məktə

Vamazğon kəndi

61

T.Kazımov adına Veri kənd tam orta məktəb

Veri kəndi

62

V.Rəhimov adına Veriliabadı kənd ümumi orta məktəb

Veri-Əliabadı kəndi

63

B.Dövlətov adına Vilik kənd ümumi orta məktəb

Vılık kəndi

64

Ə.Nəciyev adına Vistən kənd tam orta məktəb

Vistən kəndi

65

Ə.Musayev adına Vizəzəmin kənd tam orta məktəb

Vizəzəmin kəndi

66

R. Babayev adına Vov kənd ümumi orta məktə

Vov  kəndi

67

Qhədov adına Xanagah kənd tam orta məktəb

Xanagah kəndi

68

Yuxarı Veri kənd ümumi orta məktəb

Yuxarı Veri kəndi

69

Zenonu kənd ümumi orta məktəb

Zenoni kəndi

70

F.Karimov adına Zövnə kənd ümumi orta məktəb

Zövnə kəndi

71

B.Pələngov adına Züvüc kənd tam orta məktəb

Züvüc kənd

72

Zərikuməco kənd ümumi orta məktəb

Zərikuməco kəndi

73

E.Səfərov adına Çayrud kənd tam orta məktəb

Çayrud kəndi

74

Çeşman kənd ibtidai məktəba

Çeşman kəndi

75

A.Mirzəyev adına Şingədulan kənd tam orta məktəb

Şingədulan kəndi

76

N.Maşıyev adına Şinəband kənd ümumi orta məktəb

Şinəband kəndi