Lerik Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi

Ünvan: Hacı Heydar küc.20

Telefon: 0503886675

Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: A.Nuriyev küç.39

Telefon: 0505928673

Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi

Ünvan: Hacı Heydar küc.20

Telefon: 0514266593

Uşaq Gənclər İdman Məktəbi

Ünvan: A.Nuriyev küç.39

Telefon: 0507186909