Noda kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Noda kəndi

Telefon: 0516433016

Vistən kənd tam orta məktəb

Ünvan: Vistən kəndi

Telefon: 0518379080

Günəşli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Günəşli kəndi

Telefon: 0508653485

Əliabad kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Əliabad kəndi

Telefon: 0503734852

Ərdəbilə kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ərdəbilə kəndi

Telefon: 0506416805

Camaşair kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Camaşair kəndi

Telefon: 0505311591

Soru kənd tam orta məktəb

Ünvan: Soru kəndi

Telefon: 0507168024

Lərmərud kənd tam orta məktəb

Ünvan: Lərmərud kəndi

Telefon: 0505646535

Nücü kənd tam orta məktəb

Ünvan: Nücü kəndi

Telefon: 0504733292

Boykəndil kənd tam orta məktəb

Ünvan: Boykəndil kəndi

Telefon: 0504225204

Gürdəsər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Gürdəsər kəndi

Telefon: 0519110709

Şingədulan kənd tam orta məktəb

Ünvan: Şingədulan kəndi

Telefon: 0503270386

Murya kənd tam orta məktəb

Ünvan: Murya kəndi

Telefon: 0505434498

Buruq kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Buruq kəndi

Telefon: 0505166788

Laman kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Laman kəndi

Telefon: 0505273042