Veri kənd tam orta məktəb

Ünvan: Veri kəndi

Telefon: 0518604153

Yuxarı Veri kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Yuxarı Veri kəndi

Telefon: 0507244644

Veri-Əliabad kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Veri-Əliabad kəndi

Telefon: 0504289711

Küsəkəran kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Küsəkəran kəndi

Telefon: 0505011616

Qələbin kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Qələbin kəndi

Telefon: 0516433487

Davradibi kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Davradibi kəndi

Telefon: 0505633510

Zərikuməco kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Zərikuməco kəndi

Telefon: 0516433214

Dico kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Dico kəndi

Telefon: 0506325403

Hücü kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Hücü kəndi

Telefon: 0508685979

Təndül kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Təndül kənd

Telefon: 0519923436

Ahunəkəran kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ahunəkəran kəndi

Telefon: 0505011616

Siyov kənd tam orta məktəb

Ünvan: Siyov kəndi

Telefon: 0518146711

Hamarat kənd tam orta məktəb

Ünvan: Hamarat kəndi

Telefon: 0705096275

Bobla kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Bobla kəndi

Telefon: 0517917264

Daster kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Daster kəndi

Telefon: 0519088560