Coni kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Coni kəndi

Telefon: 0505360947

Vılık kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Vılık kəndi

Telefon: 0507990604

Zövnə kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Zövnə kəndi

Telefon: 0505230002

Zenonu kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Zenonu kəndi

Telefon: 0519113222

Lapatin kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Lapatin kəndi

Telefon: 0518143404

Qosmalian kənd tam orta məktəb

Ünvan: Qosmalian kəndi

Telefon: 0505129654

Xanagah kənd tam orta məktəb

Ünvan: Xanagah kəndi

Telefon: 0504105410

Biləvər kənd tam orta məktəb

Ünvan: Biləvər kəndi

Telefon: 0516433738

Züvüç kənd tam orta məktəb

Ünvan: Züvüç kəndi

Telefon: 0517979585

Bülüdül kənd tam orta məktəb

Ünvan: Bülüdül kəndi

Telefon: 0507836655

Göydərə kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Göydərə kəndi

Telefon: 0504579071

Ağçay kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ağçay kəndi

Telefon: 0706973295

Arta kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Arta kəndi

Telefon: 0505682367

Çeşman kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Çeşman kəndi

Telefon: 0503865903

Geskon kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Geskon kəndi

Telefon: 0518815079