Lerik Rayon Təhsil Şöbəsinin 2016-cı il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Rayon Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Lerik Rayon Təhsil Şöbəsinin müdir
Balaşirin Nəsirov

Cümə 10:00-13:00 Lerik RTŞ-nin qəbul otağı